Bài 6 trang 84 SBT sử 11

Giải bài 6 trang 84 sách bài tập Lịch sử 11. Liên minh chống Pháp của nhân dân ba nước Đông Duơng được biểu hiện

Quảng cáo

Đề bài

Liên minh chống Pháp của nhân dân ba nước Đông Duơng được biểu hiện như thế nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục III. Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp ở Lào và Cam-pu-chia

Lời giải chi tiết

Năm 1930 Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời mở ra thời kỳ mới của cách mạng 3 nước Đông Dương:

+ Tập hợp - đoàn kết tất cả các giai cấp, các lực lượng trong xã hội.

+ Xây dựng cơ sở của Đảng Cộng sản ở nhiều nơi.

+ Đưa phong trào cách mạng phát triển theo xu hướng vô sản.

Trong những năm 1936 - 1939, Mặt trận Dân chủ Đông Dương tập hợp nhân dân chống phát xít và chiến tranh. Một  số cơ sở của Đảng cộng sản Đông Dương được xây dựng và củng cố ở Viêng chăng, Phnôm Pênh,... kích thích đấu tranh ở Lào và Campuchia.

=> Liên minh chống Pháp của 3 nước Đông Dương dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương.

Loigiaihay.com

 • Bài 5 trang 83 SBT sử 11

  Giải bài 5 trang 83 sách bài tập Lịch sử 11. Phong trào chống Pháp của nhân dân Lào và Cam-pu-chia trong những năm

 • Bài 4 trang 83 SBT sử 11

  Giải bài 4 trang 83 sách bài tập Lịch sử 11. Những nét mới của phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á

 • Bài 3 trang 82 SBT sử 11

  Giải bài 3 trang 82 sách bài tập Lịch sử 11. Phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc của nhân dân các nước Đông Nam Á

 • Bài 2 trang 82 SBT sử 11

  Giải bài 2 trang 82 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy điền chữ Đ vào ô ☐ trước câu đúng hoặc chữ S vào ô ☐ trước câu sai

 • Bài 1 trang 80 SBT sử 11

  Giải bài 1 trang 80 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy khoanh tròn chữ cá in hoa trước ý trả lời đúng

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close