Bài 6. Điều chế glucosamine hydrochloride từ vỏ tôm - Chuyên đề học tập Hóa 11 Chân trời sáng tạo

Glucosamine có vai trò quan trọng trong việc phát triển và duy trì sụn trong khớp của cơ thể người.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Glucosamine có vai trò quan trọng trong việc phát triển và duy trì sụn trong khớp của cơ thể người. Glucosamine và  một số muối của nó có thể được điều chế từ chitin. Chitin được tìm thấy trong vỏ của động vật giáp xác, xương động vật,…

Làm thế nào để điều chế glucosamine hydrochloride từ vỏ tôm

Phương pháp giải:

Dựa vào thí nghiệm điều chế glucosamine hydrochloride từ vỏ tôm

Lời giải chi tiết:

CH mục I TL1

Quan sát Hình 6.1 so sánh công thức cấu tạo của glucose và glucosamine

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức được cung cấp trong hình 6.1

Lời giải chi tiết:

Trong cấu tạo của glucose chứa nhóm –OH ở vị trí nguyên tử carbon số 2.

Trong cấu tạo của glucosamine có chứa nhóm –NH2 ở vị trí nguyên tử carbon số 2

CH mục I TL2

Em hãy so sánh công thức cấu tạo của chitin và chitosan

Phương pháp giải:

Dựa vào cấu tạo của chitin và chitosan trong hình 6.3

Lời giải chi tiết:

Trong công thức cấu tạo của chitin có chứa nhóm NHCOCH3 ở vị trí nguyên tử carbon số 2

Trong công thức cấu tạo của chitosan có chứa nhóm NH2 ở vị trí nguyên tử carbon số 2

CH mục I LT

Hàm lượng chitin trong vỏ một loài cua biển là 18%. Từ 1 kg vỏ cua thu được tối đa bao nhiêu kg chitin?

Phương pháp giải:

Dựa vào số liệu được cung cấp trong đề bài

Lời giải chi tiết:

1kg vỏ cua thu được tối đa là 0,18kg chitin

CH mục II TL3

Khoáng chất trong vỏ tôm gồm calcium carbonate, magnesium carbonate và calcium phosphate. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra khi khử khoáng ở vỏ tôm bằng hydrochloric acid

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất hóa học của hydrochloric acid

Lời giải chi tiết:

CaCO3 + 2HCl \( \to \) CaCl2 + CO2 + H2O

MgCO3 + 2HCl \( \to \) MgCl2 + CO2 + H2O

Ca3(PO4)2 + 6HCl \( \to \) 3CaCl2 + 2H3PO4

CH mục II TL4

Theo em, muốn điều chế glucosamine sulfate cần dùng hóa chất gì?

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức về điều chế glucosamine sulfate.

Lời giải chi tiết:

Cần dùng dung dịch H2SO4, dung dịch NaOH, dung dịch H2O2, cồn

Bài tập CH1

Có 3 nhóm học sinh trong một lớp tiến hành thí nghiệm điều chế chitin từ 35 gam vỏ tôm đã được làm sạch. Kết quả thí nghiệm của các nhóm được cho trong bảng sau:

Tính phần trăm khối lượng khoáng, phần trăm khối lượng protein có trong vỏ tôm của mỗi nhóm và của cả lớp từ bảng số liệu trên.

Phương pháp giải:

Dựa vào số liệu được cung cấp trong bảng

Lời giải chi tiết:

Nhóm 1:

%m khoáng: (18,5:35).100% = 52,86%

%m protein: (10:35).100% = 28,57%

Nhóm 2:

%m khoáng: (20:35).100% = 66,67%

%m protein: (11:35).100% = 36,66%

Nhóm 3:

%m khoáng: (19:35).100% = 54,28%

%m protein: (10,5:35).100% = 30%

Bài tập CH2

Các nhóm tiếp tục điều chế glucosamine hydrochloride từ chitin sạch. Kết quả thu được của các nhóm được cho trong bảng sau:

Tính hiệu suất điều chế glucosamine hydrochloride từ chitin của mỗi nhóm

Phương pháp giải:

Dựa vào số liệu được cung cấp

Lời giải chi tiết:

Nhóm 1: H% = (2,1:5).100% = 42%

Nhóm 2: H% = (1,5:5).100% = 30%

Nhóm 3: H% = (2:5).100% = 25%

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close