Bài 1: Giới thiệu chung về phân bón - Chuyên đề học tập Hóa 11 Chân trời sáng tạo

Hàng ngàn năm trước, con người đã biết sử dụng hợp chất hữu cơ làm nguồn phân bón cho cây trồng

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hàng ngàn năm trước, con người đã biết sử dụng hợp chất hữu cơ làm nguồn phân bón cho cây trồng, nhưng ngành phân bón thế giới mới chỉ bắt đầu hình thành và phát triển từ cách đây hơn hai thế kỉ, gắn liền với những phát minh hình thành nên ngành công nghiệp hóa chất ngày nay. Phân bón có vai trò như thế nào trong nông nghiệp?

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức thực tế của bản thân

Lời giải chi tiết:

Phân bón có vai trò làm tăng sản lượng của cây trồng từ đó phát triển ngành nông nghiệp trên thế giới.

CH mục I TL1

Quan sát Hình 1.1 em hãy kể tên một số nguyên tố dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng.

Phương pháp giải:

Dựa vào hình 1.1 sách chuyên đề

Lời giải chi tiết:

Nguyên tố dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng: Nitrogen, phosphorus, calcium, zinc, potassium, sodium,…..

CH mục I VD

Giải thích vì sao khi bón phân cần bón đúng loại phân, đúng thời điểm và đúng phương pháp

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức về vai trò của phân bón

Lời giải chi tiết:

Vì mỗi loại cây, ở mỗi giai đoạn phát triển có nhu cầu dinh dưỡng khác nhau. Cần phải bón đúng thời điểm, loại phân để không làm ảnh hưởng đến cây và tránh dư thừa phân bón

CH mục II TL2

Thông tin nào được ghi trên bao bì của các loại phân bón? Hãy cho biết ý nghĩa số liệu về hàm lượng chất dinh dưỡng của phân bón có trong hình 1.2

Phương pháp giải:

Dựa vào hình 1.2 trong sách chuyên đề

Lời giải chi tiết:

Trên bao bì chứa phân bón thường có ghi các chỉ số biểu thị hàm lượng dinh dưỡng của phân bón

Ý nghĩa: giúp người dùng nhận biết được hàm lượng dinh dưỡng mà cây đang cần để chọn mua loại phân

CH mục II VD

Một loại phân NPK chứa 12%N, 12%P2O5, 5% K2O và một số nguyên tố vi lượng. Hãy viết kí hiệu hàm lượng dinh dưỡng trên bao bì của loại phân này.

Phương pháp giải:

Dựa vào giải thích kí hiệu trên bao bì

Lời giải chi tiết:

Hàm lượng dinh dưỡng trên bao bì này là: cung cấp 12% về khối lượng Nitrogen cho cây trồng, 12% về khối lượng P2O5 cho cây trồng và 5% khối lượng về K2O cho cây trồng

Bài tập CH1

Hãy nêu vai trò của phân bón trong nông nghiệp

Phương pháp giải:

Dựa vào vai trò của phân bón trong nông nghiệp

Lời giải chi tiết:

Phân bón có chức năng cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng và có tác dụng cải tạo đất

Bài tập CH2

Kể tên một số loại phân bón được dùng phổ biến trên thị trường Việt Nam và cho biết một số thông tin trên bao bì các loại phân đó.

Phương pháp giải:

Dựa vào phân loại phân bón hóa học

Lời giải chi tiết:

Phân đạm, phân lân, phân kali, phân NPK, phân ure

Bài tập CH3

Hãy nêu thành phần dinh dưỡng có trong các loại phân sau

Phương pháp giải:

Dựa vào thành phần của phân bón hóa học

Lời giải chi tiết:

Phân DAP: có 20% về khối lượng nguyên tố nitrogen, 46% khối lượng nguyên tố phosphorus

Phân NPK: có 19% khối lượng nguyên tố nitrogen; 12% nguyên tố phosphorus; 8% nguyên tố potassium

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close