Giải bài 5 trang 71 SGK Toán 6 Cánh diều

Bạn Dũng đọc một quyển sách trong 3 ngày: ngày thứ nhất đọc được 1/3 số trang...

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 6 tất cả các môn - Cánh diều

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên...

Quảng cáo

Đề bài

Bạn Dũng đọc một quyển sách trong 3 ngày: ngày thứ nhất đọc được \(\frac{1}{3}\) số trang, ngày thứ hai đọc được \(\frac{5}{8}\)  số trang còn lại, ngày thứ ba đọc nốt 30 trang cuối cùng. Quyển sách đó có bao nhiêu trang?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Tìm phân số biểu thị số phần chưa đọc của quyển sách sau ngày thứ nhất

Bước 2: Tìm phân số biểu thị số phần đã đọc của quyển sách trong ngày thứ hai

Bước 3: Tìm phân số biểu thị số phần chưa đọc của quyển sách sau ngày thứ hai ( tương ứng với 30 trang)

Bước 4: Tìm số trang của quyển sách

Lời giải chi tiết

Số phần quyển sách bạn Dũng chưa đọc sau ngày 1 là: \(1-\frac{1}{3}=\frac{2}{3}\) (quyển sách)

Số phần quyển sách bạn Dũng đọc trong ngày 2 là: \(\frac{5}{8}.\frac{2}{3} = \frac{5}{{12}}\) (quyển sách)

Số phần quyển sách bạn Dũng chưa đọc sau ngày 2 là: \(1-\frac{1}{3}-\frac{5}{{12}}=\frac{1}{4}\) (quyển sách)

Mà số trang bạn Dũng đọc được trong ngày 3 là 30 trang nên \(\frac{1}{4}\) quyển sách tương ứng 30 trang.

Số trang của quyển sách là:

\(30:\frac{1}{4}=120\) (trang)

Vậy quyển sách đó có 120 trang.

 • Giải bài 6 trang 71 SGK Toán 6 Cánh diều

  Ông Ba muốn lát gạch và trồng cỏ cho sân vườn. Biết diện tích phần trồng cỏ bằng 1/5 diện tích sân vườn và diện tích phần lát gạch là 36m^2 a) Tính diện tích sân vườn. b) Tính diện tích trồng cỏ.

 • Giải bài 7 trang 72 SGK Toán 6 Cánh diều

  Người ta cũng sử dụng foot (đọc là phút, số nhiều là feet, kí hiệu là ft), là một đơn vị đo chiều dài, 1 ft = 304,8 mm. Người ta cũng sử dụng độ Fahrenhei (đọc là Fa-ren-hai, kí hiệu là F) để đo nhiệt độ. Công thức đổi từ độ C sang độ F là: F= (160 + 9C): 5, trong đó C là nhiệt độ theo độ C và F là nhiệt độ tương ứng theo độ F.

 • Giải bài 8 trang 72 SGK Toán 6 Cánh diều

  Theo kế hoạch, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam khai thác 12,37 triệu tấn dầu thô trong năm 2019...

 • Giải bài 9 trang 72 SGK Toán 6 Cánh diều

  Hai cửa hàng bán xôi cho học sinh ăn sáng. Biểu đồ trong Hình 3 cho biết số học sinh ăn xôi ở mỗi cửa hàng trong một tuần...

 • Giải bài 4 trang 71 SGK Toán 6 Cánh diều

  Theo https://danso.org/viet-nam vào ngày 11/02/2020, dân số của Việt Nam là 97 912 500 người...

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close