Giải bài 4 trang 71 SGK Toán 6 Cánh diều

Theo https://danso.org/viet-nam vào ngày 11/02/2020, dân số của Việt Nam là 97 912 500 người...

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 6 tất cả các môn - Cánh diều

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên...

Quảng cáo

Đề bài

Theo https://danso.org/viet-nam vào ngày 10/3/2021, dân số của Việt Nam là 97 912 500 người. Giả thiết rằng tỉ lệ gia tăng dân số hằng năm của Việt Nam luôn (xấp xỉ) là 2%. Hãy làm tròn số chỉ dân số của Việt Nam đến hàng thập phân thứ hai của triệu:

a) Sau 1 năm;

b) Sau 2 năm.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Sau một năm, dân số Việt Nam = số dân năm 2021 + số dân tăng sau 1 năm từ năm 2021.

b) Sau hai năm, dân số Việt Nam = số dân sau 1 năm từ năm 2021 + số dân tăng sau 2 năm từ năm 2021.

Lời giải chi tiết

a) Sau một năm, dân số Việt Nam là: 

97 912 500 + ( 97 912 500 . 2% ) = 99 870 750 (người)

≈ 99,87 (triệu người)

b) Sau hai năm, dân số Việt Nam là: 

99 870 750 + ( 99 870 750.2% ) = 101 868 165 (người) 

≈ 101,87 (triệu người).

 • Giải bài 5 trang 71 SGK Toán 6 Cánh diều

  Bạn Dũng đọc một quyển sách trong 3 ngày: ngày thứ nhất đọc được 1/3 số trang...

 • Giải bài 6 trang 71 SGK Toán 6 Cánh diều

  Ông Ba muốn lát gạch và trồng cỏ cho sân vườn. Biết diện tích phần trồng cỏ bằng 1/5 diện tích sân vườn và diện tích phần lát gạch là 36m^2 a) Tính diện tích sân vườn. b) Tính diện tích trồng cỏ.

 • Giải bài 7 trang 72 SGK Toán 6 Cánh diều

  Người ta cũng sử dụng foot (đọc là phút, số nhiều là feet, kí hiệu là ft), là một đơn vị đo chiều dài, 1 ft = 304,8 mm. Người ta cũng sử dụng độ Fahrenhei (đọc là Fa-ren-hai, kí hiệu là F) để đo nhiệt độ. Công thức đổi từ độ C sang độ F là: F= (160 + 9C): 5, trong đó C là nhiệt độ theo độ C và F là nhiệt độ tương ứng theo độ F.

 • Giải bài 8 trang 72 SGK Toán 6 Cánh diều

  Theo kế hoạch, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam khai thác 12,37 triệu tấn dầu thô trong năm 2019...

 • Giải bài 9 trang 72 SGK Toán 6 Cánh diều

  Hai cửa hàng bán xôi cho học sinh ăn sáng. Biểu đồ trong Hình 3 cho biết số học sinh ăn xôi ở mỗi cửa hàng trong một tuần...

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close