Bài 5 trang 61 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 5 trang 61 tập bản đồ Sử 10. Theo em, nguyên nhân nào làm cho Quốc tế thứ hai bị tan rã?

Quảng cáo

Đề bài

Theo em, nguyên nhân nào làm cho Quốc tế thứ hai bị tan rã? Đánh dấu x vào ô trống trước ý em cho là đúng.

☐ Do thiếu người lãnh đạo.

☐ Do bị đình chỉ hoạt động

☐ Do thiếu nhất trí về đường lối chiến lược và chia rẽ về tổ chức.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Quốc tế thứ hai

Lời giải chi tiết

☒ Do thiếu nhất trí về đường lối chiến lược và chia rẽ về tổ chức.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 39. Quốc tế thứ hai
Gửi bài tập - Có ngay lời giải