Bài 3 trang 61 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 3 trang 61 tập bản đồ Sử 10. Hãy điền tên các đảng (hoặc tổ chức) công nhân các nước ứng với mốc thời gian thành lập

Quảng cáo

Đề bài

Hãy điền tên các Đảng (hoặc tổ chức) công nhân các nước ứng với mốc thời gian thành lập.

Năm thành lập

Tên đảng

1875

1876

1879

1883

1884

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Quốc tế thứ hai

Lời giải chi tiết

Năm thành lập

Tên đảng

1875

Đảng Công nhân xã hội dân chủ Đức

1876

Đảng Công nhân xã hội Mĩ

1879

Đảng Công nhân Pháp

1883

Nhóm Giải phóng lao động Nga

1884

Liên minh xã hội dân chủ ở Anh

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 39. Quốc tế thứ hai
Gửi bài tập - Có ngay lời giải