Bài 5 trang 18 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 5 trang 18 tập bản đồ Sử 11. Nhận xét về sự phát triển của các ngành công nghiệp Liên Xô từ 1929 – 1938

Quảng cáo

Đề bài

Em có nhận xét gì về sự phát triển của các ngành công nghiệp Liên Xô từ 1929 – 1938.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục II. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1925-1941)

Lời giải chi tiết

Công cuộc Công nghiệp hóa ngày càng được mở rộng, sản lượng các ngành công nghiệp giai đoạn 1929 – 1938 tăng lên đáng kể.

+ Than (1929-1938) tăng từ 40,1 triệ tấn lên đến 132,9 triệu tấn

+ Gang năm 1929 tăng từ 8,0 triệu tấn lên đến 26,3 triệu tấn năm 1938

+ Thép tăng từ 4,9 triệu tấn lên đến 18,0 triệu tấn giai đoạn 1929 - 1938.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài