Bài 1 trang 16 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 1 trang 16 tập bản đồ Sử 11. Dựa vào bảng thống kê sản lượng một số ngành kinh tế của Nga (1921 – 1923) trong SGK

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào bảng thống kê sản lượng một số ngành kinh tế của Nga (1921 – 1923) trong SGK, em hãy:

- Vẽ biểu đồ (hình cột) thể hiện kinh tế Nga có sự chuyển biến rõ rệt khi thực hiện chính sách kinh tế mới.

- Cho biết chính sách kinh tế mới tác động đến nền kinh tế nước Nga như thế nào (xem bảng thống kê).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục I. Chính sách kinh tế mới và công cuộc khôi phục kinh tế

Lời giải chi tiết

- Giúp nền kinh tế quốc dân nước Nga có những chuyển biến tích cực, vượt qua được thời kì khó khăn về kinh tế.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài