Bài 2 trang 17 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 2 trang 17 tập bản đồ Sử 11. Ghi tên 4 nước cộng hòa đầu tiên tham gia thành lập Liên bang cộng hòa XHCN Xô viết

Đề bài

Em hãy ghi tên 4 nước cộng hòa đầu tiên tham gia thành lập Liên bang cộng hòa XHCN Xô viết (Liên Xô) vào lược đồ dưới đây

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Sự thành lập Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

?>
Gửi bài tập - Có ngay lời giải