Bài 5 trang 11 tập bản đồ Lịch Sử 11

Giải bài 5 trang 11 tập bản đồ Sử 11. Đánh dấu X vào ô trống ý em cho là đúng

Quảng cáo

Đề bài

Đánh dấu X vào ô trống ý em cho là đúng:

Cuộc đấu tranh của nhân dân Mĩ Latinh đến đầu thế kỉ XIX đã đạt được kết quả như thế nào?

☐ Bị thất bại

☐ Hai bên đàm phán

☐ Hàng loạt các quốc gia tư sản được thành lập

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Khu vực Mĩ Latinh

Lời giải chi tiết

☒ Bị thất bại

☒ Hai bên đàm phán

☒ Hàng loạt các quốc gia tư sản được thành lập

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài