Bài 3 trang 10 tập bản đồ Lịch Sử 11

Giải bài 3 trang 10 tập bản đồ Sử 11. Các nước thực dân phương Tây sau khi xâm lược châu Phi đã thực hiện chính sách gì?

Quảng cáo

Đề bài

Các nước thực dân phương Tây sau khi xâm lược châu Phi đã thực hiện chính sách gì?

☐ Đầu tư vào châu Phi

☐ Xây dựng nhiều khu công nghiệp, bến cảng

☐ Cai trị hà khắc

☐ Biến châu Phi thành căn cứ quân sự

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Châu Phi

Lời giải chi tiết

☒ Cai trị hà khắc

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài