Bài 2 trang 10 tập bản đồ Lịch Sử 11

Giải bài 2 trang 10 tập bản đồ Sử 11. Dựa vào nội dung trong SGK, em hãy ghi tiếp vào các câu sau

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào nội dung trong SGK, em hãy ghi tiếp vào các câu sau:

- Thuộc địa của Anh cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX là: ...

- Thuộc địa của Pháp cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX là: ...

- Thuộc địa của Đức cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX là: ...

- Thuộc địa của Italia cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX là: ...

- Thuộc địa của Bồ Đào Nha cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX là: ...

- Thuộc địa của Bỉ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX là: ...

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Châu Phi

Lời giải chi tiết

- Thuộc địa của Anh cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX là: Ai Cập, Nam Phi, Tây Ni-giê-ri-a, Bờ Biển Vàng, Tây Phi, Kê-ni-a, U-đan-a, Xô-ma-li, Đông Xu-Đăng,...

- Thuộc địa của Pháp cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX là: Ma-đa-ga-xca, An-giê-ri, Tuy-ni-di, Xahara.

- Thuộc địa của Đức cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX là: Ca-mơ-run, Tô-gô, Tây Nam Phi, Tan-da-nia.

- Thuộc địa của Italia cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX là: Xa-ra-uy, Ghi-nê Xích đạo,...

- Thuộc địa của Bồ Đào Nha cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX là: Mô-dăm –bích, Ăng-gô-la và một phần Ghi-nê.

- Thuộc địa của Bỉ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX là: Công-gô.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài