Bài 4.8 trang 14 SBT Vật lí 8

Giải bài 4.8 trang 14 sách bài tập vật lí 8. Hình nào trong hình 4.4 biểu diễn đúng các lực:

Quảng cáo

Đề bài

Hình nào trong hình 4.4 biểu diễn đúng các lực:

\(\overrightarrow {{F_1}}\) có: điểm đặt \(A\); phương thẳng đứng; chiều từ dưới lên; cường độ \(10N\);

\(\overrightarrow {{F_2}}\) có: điểm đặt \(A\); phương nằm ngang; chiều từ trái sang phải; cường độ \(20N\);

\(\overrightarrow {{F_3}}\) có: điểm đặt \(A\); phương tạo với \(\overrightarrow {{F_1}}\), \(\overrightarrow {{F_2}}\) các góc bằng nhau và bằng \(45^0\); chiều hướng xuống dưới; cường độ \(30N\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng lí thuyết về biểu diễn vecto lực.

Lời giải chi tiết

Trong hình A lực \(F_2\) và \(F_3\) biểu diễn sai về độ lớn, \(F_2=20N\) chứ không phải là \(30N\), còn \(F_3=30N\) chứ không phải \(20N\).

Trong hình B lực \(F_3=30N\) chứ không phải \(20N\).

Trong hình C hướng của lực \(F_3\) có chiều hướng xuống dưới chứ không phải hướng lên trên. 

Chọn D

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 4: Biểu diễn lực
 • Bài 4.9 trang 14 SBT Vật lí 8

  Giải bài 4.9 trang 14 sách bài tập vật lí 8. Đèn treo ở góc tường được giữ bởi hai sợi dây OA, OB (H.4.5). Trên hình có biểu diễn các vectơ lực tác dụng lên đèn. Hãy diễn tả bằng lời các yếu tố đặc trưng của các lực đó.

 • Bài 4.10 trang 14 SBT Vật lí 8

  Giải bài 4.10 trang 14 sách bài tập vật lí 8. Kéo vật có khối lượng 50kg trên mặt phẳng nghiêng 30°. Hãy biểu diễn 3 lực sau đây tác dụng lên vật bằng các vectơ lực:

 • Bài 4.11 trang 15 SBT Vật lí 8

  Giải bài 4.11 trang 15 sách bài tập vật lí 8. Dùng búa nhổ đinh khỏi tấm ván. Hình nào trong hình 4.6 biểu diễn đúng lực tác dụng của búa lên đinh?

 • Bài 4.12 trang 15 SBT Vật lí 8

  Giải bài 4.12 trang 15 sách bài tập vật lí 8. Một hòn đá bị ném xiên đang chuyển động cong. Hình nào trong hình 4.7 biểu diễn đúng lực tác dụng lên hòn đá (Bỏ qua sức cản của môi trường).

 • Bài 4.13 trang 15 SBT Vật lí 8

  Giải bài 4.13 trang 15 sách bài tập vật lí 8. Biểu diễn các vectơ lực tác dụng lên vật được treo bởi hai sợi dây giống hệt nhau, có phương hợp với nhau một góc 120°.

 • Bài 3.1 trang 8 SBT Vật lí 8
 • Bài 3.3 trang 9 SBT Vật lí 8
Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài