Bài 4.9 trang 14 SBT Vật lí 8

Giải bài 4.9 trang 14 sách bài tập vật lí 8. Đèn treo ở góc tường được giữ bởi hai sợi dây OA, OB (H.4.5). Trên hình có biểu diễn các vectơ lực tác dụng lên đèn. Hãy diễn tả bằng lời các yếu tố đặc trưng của các lực đó.

Quảng cáo

Đề bài

Đèn treo ở góc tường được giữ bởi hai sợi dây \(OA\), \(OB\) (H.4.5). Trên hình có biểu diễn các vectơ lực tác dụng lên đèn. Hãy diễn tả bằng lời các yếu tố đặc trưng của các lực đó.

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng lí thuyết cách biểu diễn vecto lực: điểm đặt, phương, chiều, độ lớn.

Lời giải chi tiết

Đèn chịu tác dụng của các lực:

- Lực \(\overrightarrow {{T_1}}\): Gốc là điểm \(O\), phương trùng với sợi dây \(OA\), chiều từ \(O\) đến \(A\) và có độ lớn \(150N\).

- Lực \(\overrightarrow {{T_2}}\) : Gốc là điểm \(O\), phương tạo với lực \(\overrightarrow {{T_1}}\) góc \(135^0\) trùng với sợi dây \(OB\), chiều từ \(O\) đến \(B\) và có độ lớn \(150√2 N ≈ 212N\).

- Lực \(\overrightarrow {P}\): Gốc là điểm \(O\), phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới và có độ lớn \(150N\).

Loigiaihay.com

 • Bài 4.10 trang 14 SBT Vật lí 8

  Giải bài 4.10 trang 14 sách bài tập vật lí 8. Kéo vật có khối lượng 50kg trên mặt phẳng nghiêng 30°. Hãy biểu diễn 3 lực sau đây tác dụng lên vật bằng các vectơ lực:

 • Bài 4.11 trang 15 SBT Vật lí 8

  Giải bài 4.11 trang 15 sách bài tập vật lí 8. Dùng búa nhổ đinh khỏi tấm ván. Hình nào trong hình 4.6 biểu diễn đúng lực tác dụng của búa lên đinh?

 • Bài 4.12 trang 15 SBT Vật lí 8

  Giải bài 4.12 trang 15 sách bài tập vật lí 8. Một hòn đá bị ném xiên đang chuyển động cong. Hình nào trong hình 4.7 biểu diễn đúng lực tác dụng lên hòn đá (Bỏ qua sức cản của môi trường).

 • Bài 4.13 trang 15 SBT Vật lí 8

  Giải bài 4.13 trang 15 sách bài tập vật lí 8. Biểu diễn các vectơ lực tác dụng lên vật được treo bởi hai sợi dây giống hệt nhau, có phương hợp với nhau một góc 120°.

 • Bài 4.8 trang 14 SBT Vật lí 8

  Giải bài 4.8 trang 14 sách bài tập vật lí 8. Hình nào trong hình 4.4 biểu diễn đúng các lực:

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close