Bài 42 trang 123 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 42 trang 123 VBT toán 8 tập 1. Tìm x trên hình 57.

Quảng cáo

Đề bài

Tìm \(x\) trên hình \(57.\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng:

+) Dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật: Tứ giác có ba góc vuông là hình chữ nhật.

+) Định lí Pytago: Bình phương cạnh huyền bằng tổng các bình phương hai cạnh góc vuông.

Lời giải chi tiết

Kẻ \(BH ⊥ CD\)

Tứ giác \(ABHD\) có \(\widehat A = \widehat D = \widehat H = {90^0}\) (giả thiết) nên là hình chữ nhật, suy ra \(DH =AB= 10\), \(BH=AD\).

Ta có:  \(HC = DC - DH = 15-10=5\).

Áp dụng định lí Pytago vào \(\Delta BHC\) vuông tại \(H\) ta có:

\( B{H^2} = B{C^2} - H{C^2} = {13^2} - {5^2} \)\(\,= 144=12^2  \)

Vậy \(BH  = 12\) do đó \(x = 12\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close