Bài 40 trang 122 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 40 trang 122 VBT toán 8 tập 1. Cho tam giác ABC, đường cao AH. Gọi I là trung điểm của AC, E là điểm đối xứng với H qua I. Tứ giác AHCE là hình gì ? Vì sao ?

Quảng cáo

Đề bài

 Cho tam giác \(ABC\), đường cao \(AH\). Gọi \(I\) là trung điểm của \(AC, E\) là điểm đối xứng với \(H\) qua \(I\). Tứ giác \(AHCE\) là hình gì ? Vì sao?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật: Hình bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật hoặc hình bình hành có 2 đường chéo bằng nhau.

Lời giải chi tiết

Tứ giác \(AHCE\) có \(AI = IC\) (vì \(I\) là trung điểm), \(IH=IE\) (vì \(E\) đối xứng với \(H\) qua \(I\)) nên là hình bình hành.

Hình bình hành \(AHCE\) lại có \(\widehat{AHC}=90^0\) nên là hình chữ nhật.

Lưu ý: Ta cũng có thể dùng dấu hiệu hình bình hành có 2 đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close