Bài 4.10 trang 13 SBT Vật lí 6

Giải bài 4.10 trang 13 sách bài tập vật lí 6. Một miếng sắt hình hộp chữ nhật có các cạnh a = 1 cm; b = 4cm; c = 6cm.

Quảng cáo

Đề bài

Một miếng sắt hình hộp chữ nhật có các cạnh \(a = 1 cm\); \(b = 4cm\); \(c = 6cm\). Để xác định thể tích của miếng sắt người ta dùng các cách sau đây:

1. Dùng thước đo độ dài các cạnh rồi tính thể tích bằng công thức:

V   = a x b x c

2. Dùng bình chia độ có đường kính d với: \(1cm < d < 4cm\).

3. Dùng bình chia độ có đường kính d với \(d < 4cm\) và bình tràn có đường kính lớn hơn \(6cm\).

4. Dùng bình chia độ có đường kính d với \(d > 6cm\).

Hỏi các cách nào ở trên có thể xác định được thể tích của miếng sắt?

A. Cách 1, 3 và 4.         B. Cách 2, 3 và 4.

C. Cách 1, 2, 3 và 4.      D. Cách 3 và 4.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vận dụng kiến thức đo thể tích vật rắn không thấm nước.

Lời giải chi tiết

Để xác định thể tích của miếng sắt người ta dùng:

+ Dùng thước đo độ dài các cạnh rồi tính thể tích bằng công thức: V = a x b x c

+ Dùng bình chia độ có đường kính d với \(d < 4cm\) và bình tràn có đường kính lớn hơn 6cm

+ Dùng bình chia độ có đường kính d với \(d > 6cm\)

=> Các cách 1, 3 và 4 ờ trên đều có thể xác định được thể tích của miếng sắt.

Chọn A

Loigiaihay.com

 • Bài 4.11 trang 13 SBT Vật lí 6

  Giải bài 4.11 trang 13 sách bài tập vật lí 6. Khi thả một quả cam vào một bình tràn chứa đầy nước thì nước tràn vào một bình chia độ có GHĐ 300cm3 và ĐCNN 5cm3

 • Bài 4.12 trang 14 SBT Vật lí 6

  Giải bài 4.12 trang 14 sách bài tập vật lí 6. Bình chia độ trong thí nghiệm đo thể tích của vật rắn không thấm nước và không bỏ lọt vào bình chia độ, dùng để đo thể tích của

 • Bài 4.13 trang 14 SBT Vật lí 6

  Giải bài 4.13 trang 14 sách bài tập vật lí 6. Một bình chia độ có GHĐ 100cm3 và ĐCNN 1cm3 chứa nước tới vạch số 50

 • Bài 4.14 trang 14 SBT Vật lí 6

  Giải bài 4.14 trang 14 sách bài tập vật lí 6. Hãy mô tả cách đo thể tích của một vật rắn không thấm nước bằng bình chia độ

 • Bài 4.15 trang 14 SBT Vật lí 6

  Giải bài 4.15 trang 14 sách bài tập vật lí 6. Ba bạn Đông, An, Bình cùng tiên hành đo thể tích của một chiếc hộp sắt rỗng

Quảng cáo
list
close
Gửi bài