Bài 40 trang 104 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 40 trang 104 VBT toán 9 tập 1. Một máy bay ở độ cao 10km. Khi bay hạ cánh xuống mặt đất...

Quảng cáo

Đề bài

Một máy bay ở độ cao 10km. Khi bay hạ cánh xuống mặt đất, đường bay tạo một góc nghiêng so với mặt đất.

a) Nếu phi công muốn tạo góc nghiêng 3o thì cách sân bay bao nhiêu km phải cho máy bay bắt đầu hạ cánh (làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba) ?

b) Nếu cách sân bay 300km máy bay bắt đầu hạ cánh thì góc nghiêng là bao nhiêu ? (làm tròn đến độ).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Vận dụng kiến thức : Trong tam giác vuông, cạnh huyền bằng cạnh góc vuông chia cho sin góc đối.

b) Tính tỉ số lượng giác \(\sin \alpha  = \dfrac{\text{cạnh đối}}{\text{cạnh huyền}}\)  rồi tìm độ lớn góc \(\alpha .\)

Lời giải chi tiết

Trong hình \(51,\) \(A\) là điểm máy bay bắt đầu hạ cánh, \(C\) là sân bay, \(\widehat {ACB}\) là góc nghiêng của đường bay khi hạ cánh so với mặt đất và \(AB\) là độ cao của máy bay so với mặt đất.

a) Trong tam giác vuông \(ABC,\) khi \(\widehat C = {3^o}\) thì \(AC = \dfrac{{AB}}{{\sin \widehat {ACB}}}\)\( = \dfrac{{10}}{{\sin {3^o}}} \approx 191,073\left( {km} \right).\)

Vậy muốn tạo góc nghiêng \({3^o}\) thì khi cách sân bay vào khoảng \(191,073km,\) phi công phải bắt đầu cho máy bay hạ cánh.

b) Trong tam giác vuông \(ABC,\) khi \(AC = 300km\) thì \(\sin C = \dfrac{{AB}}{{AC}} = \dfrac{{10}}{{300}} \approx 0,033\)

Suy ra \(\widehat C \approx {1^o}54'.\)

Vậy nếu cách sân bay \(300km,\) máy bay bắt đầu hạ cánh thì góc nghiêng vào khoảng \({1^o}54'.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close