Bài 4 trang 9 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 4 trang 9 tập bản đồ Sử 12. Quan sát hình 8 trong SGK, kết hợp với nội dung bài học, em hãy

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình 8 trong SGK, kết hợp với nội dung bài học, em hãy:

a) Ghi tên cho bức ảnh bên vào chỗ chấm (…)

b) Cho biết bức ảnh nói đến sự kiện lịch sử nào? Thời gian diễn ra?

c) Nêu ý nghĩa của sự kiện trên đối với nhân dân Trung Quốc và thế giới

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Trung Quốc

Lời giải chi tiết

a)

 

Hình 8. Chủ tịch Mao Trạch Đông tuyên bố thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

b) Bức ảnh nói đến sự kiện: Ngày 1-10-1949, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập.

c) Ý nghĩa của sự ra đời nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

- Đối với Trung Quốc:

+ Hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ ở Trung Quốc, chấm dứt hơn 100 năm nô dịch và thống trị của đế quốc.

+ Xóa bỏ chế độ phong kiến, đưa nước Trung Hoa vào kỉ nguyên độc lập, tự do, tiến lên chủ nghĩa xã hội

- Đối với thế giới: Ảnh hưởng sâu sắc tới phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 3. Các nước Đông Bắc Á
Gửi bài tập - Có ngay lời giải