Bài 2 trang 8 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 2 trang 8 tập bản đồ Sử 12. Đánh dấu X vào ô trống, ứng với ý đúng

Quảng cáo

Đề bài

Đánh dấu X vào ô trống, ứng với ý đúng: Các nước và vùng lãnh thổ thuộc khu vực Đông Bắc Á gồm:

☐ Hàn Quốc, Mông Cổ, lãnh thổ Đài Loan, Philippin

☐ Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên, Nhật Bản, Trung Quốc, lãnh thổ Đài Loan

☐ CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc, Liên Bang Nga, Trung Quốc

☐ Liên Bang Nga, CHDCND Triều Tiên, Nhật Bản, Hàn Quốc

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Nét chung về khu vực Đông Bắc Á

Lời giải chi tiết

☒ Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên, Nhật Bản, Trung Quốc, lãnh thổ Đài Loan

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 3. Các nước Đông Bắc Á
Gửi bài