Bài 4 trang 7 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 4 trang 7 VBT toán 8 tập 1. Đánh dấu x vào ô mà em cho là đáp án đúng. Giá trị của biểu thức ax(x - y) +y^3(x+y) tại x = -1 và y = 1 là ...

Quảng cáo

Đề bài

Đánh dấu x vào ô mà em cho là đáp án đúng:

Giá trị của biểu thức \(ax\left( {x - y} \right) + {y^3}\left( {x + y} \right)\) tại \(x = -1\) và \(y = 1\) là

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Thực hiện nhân đơn thức với đa thức.

Bước 2: Thay các giá trị tương ứng của \(x\) và \(y\) vào biểu thức rồi rút gọn.

Lời giải chi tiết

Giá trị của biểu thức \(ax\left( {x - y} \right) + {y^3}\left( {x + y} \right)\) tại \(x = -1\) và \(y = 1\) là

Thật vậy, ta có: \(ax\left( {x - y} \right) + {y^3}\left( {x + y} \right)\)

\( = a{x^2} - axy + x{y^3} + {y^4}\)

\(= a + a - 1 + 1 = 2a\) với \(x=-1\) và \(y=1.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài