Bài 4 trang 53 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 4 trang 53 VBT toán 9 tập 1. Cho các hàm số y = 0,5x và y = 0,5x + 2...

Quảng cáo

Đề bài

Cho các hàm số y = 0,5x và y = 0,5x + 2

a) Tính giá trị y tương ứng của mỗi hàm số theo giá trị đã cho của biến x rồi điền vào bảng sau:

b) Có nhận xét gì về các giá trị tương ứng của hai hàm số đó khi biến x lấy cùng một giá trị ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Thay giá trị của \(x\) bằng các số đã cho trong bảng vào \(y = 0,5x\) và \(y = 0,5x + 2\)

     Tính giá trị của biểu thức rồi điền vào ô tương ứng.

b) So sánh giá trị vừa tìm được của hai hàm số rồi kết luận.

Lời giải chi tiết

a) Tính giá trị tương ứng của y theo x ta được bảng giá trị sau:

b) Khi biến x lấy cùng một giá trị thì giá trị tương ứng của hàm số \(y = 0,5x + 2\) luôn lớn hơn giá trị tương ứng của hàm số \(y = 0,5x\) là \(2\) đơn vị.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close