Bài 1 trang 52 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 1 trang 52 VBT toán 9 tập 1. Cho hàm số y = -1/2x + 3...

Quảng cáo

Đề bài

Cho hàm số \(y =  - \dfrac{1}{2}x + 3\)

a) Tính giá trị tương ứng của y theo các giá trị của x rồi điền vào bảng sau: 


b) Hàm số đã cho là hàm số đồng biến hay nghịch biến ? Vì sao ?  

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Thay giá trị của \(x\) bằng giá trị của \({x_0}\) vào hàm số đã cho rồi tính giá trị và điền vào ô tương ứng.

b) Vận dụng kiến thức : Nếu giá trị của biến x tăng lên mà giá trị tương ứng f(x) cũng tăng lên thì hàm số y = f(x) được gọi là hàm số đồng biến trên R.

Ngược lại thì hàm số nghịch biến trên R.

Lời giải chi tiết

a) 

b) Khi \(x\) lần lượt nhận các giá trị tăng lên thì giá trị tương ứng của các hàm số lại giảm đi.

Vậy hàm số đã cho nghịch biến trên \(\mathbb{R}\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close