Bài 4 trang 4 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 4 trang 4 tập bản đồ Sử 10. Bầy người nguyên thủy sống như thế nào

Quảng cáo

Đề bài

Bầy người nguyên thủy sống như thế nào?

☐ Sống theo bầy như một bầy động vật hoang dã.

☐ Sống theo bầy gồm 5-7 gia đình.

☐ Sống riêng lẻ theo từng nhóm người.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Sự xuất hiện loài người và đời sống bầy người nguyên thủy

Lời giải chi tiết

☒ Sống theo bầy gồm 5-7 gia đình.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close