Bài 3 trang 4 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 3 trang 4 tập bản đồ Sử 10. Di cốt của Người tối cổ đã được tìm thấy ở đâu

Quảng cáo

Đề bài

Di cốt của Người tối cổ đã được tìm thấy ở đâu?

☐ Núi Đọ (Việt Nam).

☐ Đông và Nam Phi.

☐ Giava (In-đô-nê-xi-a).

☐ Bắc Kinh (Trung Quốc).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Sự xuất hiện loài người và đời sống bầy người nguyên thủy

Lời giải chi tiết

☒ Đông và Nam Phi.

☒ Giava (In-đô-nê-xi-a).

☒ Bắc Kinh (Trung Quốc).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close