Bài 4 trang 26 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 4 trang 26 tập bản đồ Sử 11. Sau khi quan sát kĩ lược đồ trên và dựa vào những kiến thức đã học

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Sau khi quan sát kĩ lược đồ trên và dựa vào những kiến thức đã học, em hãy kể tên:

Các vùng đất, khu vực đế quốc Nhật Bản xâm chiếm đến trước khi chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ 1939:

Các vùng ảnh hưởng của đế quốc Nhật Bản:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Quá trình quân phiệt hóa bộ máy nhà nước

Lời giải chi tiết

- Các vùng đất, khu vực đế quốc Nhật Bản xâm chiếm đến trước khi chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ 1939: Bán đảo Triều Tiên, Sơn Đông (Trung Quốc), Đài Loan.

- Các vùng ảnh hưởng của đế quốc Nhật Bản: Phúc Châu, Thẩm Dương.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải