Bài 4 trang 26 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 4 trang 26 tập bản đồ Sử 11. Sau khi quan sát kĩ lược đồ trên và dựa vào những kiến thức đã học

Quảng cáo

Đề bài

Sau khi quan sát kĩ lược đồ trên và dựa vào những kiến thức đã học, em hãy kể tên:

Các vùng đất, khu vực đế quốc Nhật Bản xâm chiếm đến trước khi chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ 1939:

Các vùng ảnh hưởng của đế quốc Nhật Bản:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Quá trình quân phiệt hóa bộ máy nhà nước

Lời giải chi tiết

- Các vùng đất, khu vực đế quốc Nhật Bản xâm chiếm đến trước khi chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ 1939: Bán đảo Triều Tiên, Sơn Đông (Trung Quốc), Đài Loan.

- Các vùng ảnh hưởng của đế quốc Nhật Bản: Phúc Châu, Thẩm Dương.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài