Bài 1 trang 25 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 1 trang 25 tập bản đồ Sử 11. Quan sát bức hình bên và cho biết đó là sự kiện gì, ở đâu, vào thời gian nào?

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát bức hình bên và cho biết đó là sự kiện gì, ở đâu, vào thời gian nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Quá trình quân phiệt hóa bộ máy nhà nước

Lời giải chi tiết

Quân đội Nhật đánh chiếm Mãn Châu (9-1931)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài