Bài 2 trang 25 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 2 trang 25 tập bản đồ Sử 11. Em hãy vẽ biểu đồ để thấy rõ được nền kinh tế Nhật Bản giảm sút trầm trọng

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào sản lượng công nghiệp và ngoại thương năm 1929, 1931 (dòng chữ nhỏ đầu trang 76 - SGK). Em hãy vẽ biểu đồ (Hình cột) để thấy rõ được nền kinh tế Nhật Bản giảm sút trầm trọng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Khủng hoảng kinh tế ở Nhật Bản

Lời giải chi tiết

Biểu đồ thể hiện nền kinh tế Nhật Bản giảm sút

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài