Bài 4 trang 15 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 4 trang 15 tập bản đồ Sử 12. Quan sát hình 17 trong SGK và dựa vào kiến thức bản thân, em hãy

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình 17 trong SGK và dựa vào kiến thức bản thân, em hãy: 

a) Cho biết tên, tuổi, năm sinh đầy đủ của ông?

b) Cho biết sự kiện nào mà ông thực hiện đã mở đầu cuộc đấu tranh vũ trang chống chế độ độc tài Batixta?

c) Bức ảnh thể hiện cách mạng Cuba ở giai đoạn nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Các nước Mĩ Latinh

Lời giải chi tiết

a)

Phiđen Cátxtơrô (1959 - 2016)

b)

- Ngày 26-7-1953, Phiđen Cátxtơrô chỉ huy 135 thanh niên yêu nước tấn công vào trại lính Môncađa đã mở đầu cuộc đấu tranh vũ trang chống chế độ độc tài Batixta.

c)

- Bức ảnh thể hiện cách mạng Cuba giai đoạn chống chế độ độc tài Batixta (1953-1959)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
Gửi bài tập - Có ngay lời giải