Bài 3 trang 15 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 3 trang 15 tập bản đồ Sử 12. Dựa vào hình 16 và nội dung trong SGK, em hãy hoàn thành lược đồ bên theo các bước sau

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào hình 16 và nội dung trong SGK, em hãy hoàn thành lược đồ bên theo các bước sau: 

a) Xác định, điền tên nước, năm giành độc lập và tô màu vàng nhạt vào các nước ở Mĩ La-tinh

b) Tô màu xám nhạt vào các nước và lãnh thổ còn lại.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Các nước Mĩ Latinh

Lời giải chi tiết

Hình 16. Lược đồ khu vực Mĩ La-tinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải