Bài 4. Thực hành: Thí nghiệm chứng minh tác dụng của phân bón đối với sinh trưởng, phát triển và năng suất cây trồng - Chuyên đề học tập Sinh 11 Chân trời sáng tạo

Chứng minh tác dụng của loại phân bón đối với cây trồng

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

CH tr 22

CH1.

Chứng minh tác dụng của loại phân bón đối với cây trồng

Phương pháp:

Làm thí nghiệm

Giải chi tiết:

1.1 Tiến trình thực hiện

- Dụng cụ: 

+ 5 chậu nhựa có kích thước bằng nhau (20x25cm)

+ Nhãn tên dán lên 5 chậu

+ Cát trắng khô

+ Phân bón: ure, lân, potassium, NPK

+ Hạt đậu

+ Nước tưới

- Mẫu vật: Hạt đậu

- Các bước thực hiện:

+ Bước 1: Dán tên lên 5 chậu để phân biệt. Cho vào mỗi chậu lượng cát khô bằng nhau và xấp xỉ thể tích chậu

+ Bước 2: Chuẩn bị phân bón vào các chậu 1 (ĐC), 2,3,4,5 theo thứ tự: Không bón phân, phân urê, phân lân, phân potassium, phân NPK. Tưới đủ nước

+ Bước 3: Ngâm và ủ một số hạt đậu đến khi nảy mầm. Trồng vào mỗi chậu 1 hoặc 2 cây đậu. Đặt chậu nơi có ánh sáng và tưới đủ nước hằng ngày

1.2 Kết quả thu được

 

CH2.

Chứng minh tác dụng của cách bón phân đối với cây trồng

Phương pháp:

Làm thí nghiệm

Giải chi tiết:

2.1 Tiến trình thực hiện

- Dụng cụ:

+ 3 chậu nhựa trồng cây (20x25cm)

+ Nhãn dán tên 3 chậu

+ Đất

+ Phân bón NPK

+ Nước tưới

+ Cây con: cúc, vạn thọ,...

- Mẫu vật: Chậu cây

- Các bước thực hiện:

+ Bước 1: Dán nhãn tên lên 3 chậu cây, cho đất vào chậu với lượng bằng nhau và xấp xỉ thể tích chậu

+ Bước 2: Bón phân cho các chậu:

Chậu A: 2g NPK trộn đều đất trước kgi trồng cây

Chậu B: Hòa tan NPK trong nước với nồng độ 2g phân/1L nước, tưới vào chậu; chia làm 2 đợt: đợt 1 khi trồng và đợt 2 sau 10 ngày, mỗi lần phun 50mL dung dịch

Chậu C: Hòa tan NPK trong nước với nồng độ 2g phân/1L nước, phun lên lá; chia làm 3 đợt: đợt 1 khi trồng và đợt 2 sau 10 ngày, mỗi lần phun 50mL dung dịch

+ Bước 3: Trồng vào mỗi chậu 1 cây con kích thước xấp xỉ nhau. Đặt nơi có ánh sáng và tưới nước hằng ngày

2.2. Kết quả thu được

 

CH3.

Chứng minh tác dụng của hàm lượng phân bón đối với cây trồng

Phương pháp:

Làm thí nghiệm

Giải chi tiết:

3.1 Tiến trình thí nghiệm

- Dụng cụ:

+ 4 chậu nhựa trồng cây (20x25cm)

+ Nhãn dán tên cho 4 chậu

+ Cây non

+ Cát trắng khô

+ Dung dịch bón phân NPK

+ Nước sạch

+ Chai nhựa

- Mẫu vật: Cây non

- Các bước thực hiện:

+ Bước 1: Cho vào các chậu cát trắng khô bằng nhau. Trồng vào chậu 1 cây non có độ tuổi và kích thước xấp xỉ nhau, đặt chậu nơi có ánh sáng

+ Bước 2: Chuẩn bị dung dịch bón phân vào 4 chai nhựa có dán tên:

Chai 1 chưa đầy nước sạch (ĐC)

Chai 2 pha 1g phân NPK

Chai 3 pha 2g phân NPK

Chai 4 pha 3g phân NPK

+ Bước 3: Hằng ngày tưới 1 lượng 50ml vào mỗi chậu cây theo thứ tự chai 1,2,3,4 ứng với chậu A,B,C,D

+ Bước 4: Quan sát sau 10 ngày

3.2 Kết quả thu được

 


Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close