Bài 3. Thủy canh theo hướng phát triển nông nghiệp sạch - Chuyên đề học tập Sinh 11 Chân trời sáng tạo

Dung dịch dinh dưỡng có vai trò như thế nào trong trồng thủy canh?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

CH tr 15

CH1.

Dung dịch dinh dưỡng có vai trò như thế nào trong trồng thủy canh?

Phương pháp:

Vai trò của dung dịch dinh dưỡng

Giải chi tiết:

Dung dịch dinh dưỡng thủy canh là hỗn hợp các vi chất, khoáng chất, dinh dưỡng này dưới dạng các ion hòa tan dễ dàng cho cây hấp thụ trong quá trình phát triển.


CH tr 16

CH1.

Hãy so sánh khả năng áp dụng thủy canh tĩnh và thủy canh động

Phương pháp:

Lý thuyết thủy canh tĩnh và thủy canh động

Giải chi tiết:

- Thủy canh tĩnh là thủy canh mà trong quá trình trồng cây, dung dịch không chuyển động khiến cho dung dịch thường thiếu oxygen và pH dễ bị acid hóa nên cần sục khí thường xuyên.

- Thủy canh động là thủy canh mà dung dịch có chuyển động nên không thiếu oxygen và pH ổn định. hệ thống này chi phí ban đầu cao nhưng tiết kiệm được dung dịch dinh dưỡng


CH tr 17

CH1.

Vì sao người ta chọn canh tác thủy canh để đáp ứng nhu cầu phát triển nông nghiệp sạch?

Phương pháp:

Nông nghiệp sạch cung cấp sản phẩm đảm bảo chất lượng

Giải chi tiết:

Người ta chọn canh tác thủy canh để đáp ứng nhu cầu phát triển nông nghiệp sạch vì:

- Tiết kiệm nước

- Ít tốn công chăm sóc

- Tiết kiệm không gian

- Kiểm soát yếu tố tác động tới cây

- Không có cỏ dại, hạn chế sâu bệnh

- Năng suất cao

- Đảm bảo chất lượng


CH tr 18

CH1.

Trồng cây bằng phương pháp thủy canh gặp những trở ngại nào khi triển khai?

Phương pháp:

Nhược điểm của phương pháp thủy canh

Giải chi tiết:

- Hạn chế chủng loại cây trồng

- Đòi hỏi nguồn nước sạch

- Chi phí đầu tư ban đầu cao

- Đòi hỏi kiến thức chuyên môn, trình độ kĩ thuật cao

- Khi nhiễm bệnh, lan truyền rất nhanh

- Chất lượng sản phẩm chưa đáp ứng yêu cầu một cách toàn diện


Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close