Bài 4. Những giá trị của bản thân SBT Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 - Kết nối tri thức

Những ý kiến nào dưới đây phù hợp với suy nghĩ của em về giá trị của cá nhân. Đánh dấu X vào ô trống ở những phương án em chọn. Nhờ người thân trong gia đình và những người hiểu em đưa ra những nhận xét về giá trị của em. Nêu suy nghĩ của em đối với quan điểm “Mỗi người có những giá trị chung và giá trị riêng cần được tôn trọng” bằng cách viết ra ý kiến của mình. Hãy ghi lại hành động, việc làm thể hiện những giá trị của em trong cuộc sống hằng ngày.

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 6 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - KHTN...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Những ý kiến nào dưới đây phù hợp với suy nghĩ của em về giá trị của cá nhân

(Đánh dấu X vào ô trống ở những phương án em chọn) 

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ các đáp án và đánh dấu x vào ô trống tương ứng với đáp án mà em cho là phù hợp. 

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Nhờ người thân trong gia đình và những người hiểu em đưa ra những nhận xét về giá trị của em. 

- Xác định giá trị của bản thân qua suy ngẫm về:

+ Điều mà em cho là có ý nghĩa, quan trọng đối với mình:

+ Điều mà em cho là quý giá, cần phải bảo vệ, giữ gìn và theo đuổi:

+ Những điều định hướng, chi phối mọi hành động của em:

+ Những phẩm chất mà em đã có:

- Đối chiếu sự nhận xét của mọi người với tự nhận thức về giá trị của bản thân để khẳng định những giá trị của em:

- Em tự hào về những giá trị nào của bản thân? 

Phương pháp giải:

Em tự liên hệ bản thân và hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

- Xác định giá trị của bản thân qua suy ngẫm về:

+ Điều mà em cho là có ý nghĩa, quan trọng đối với mình:

Điều em cho là có ý nghĩa và quan trọng là gia đình, người thân và nhừng người bạn thân thiết.

+ Điều mà em cho là quý giá, cần phải bảo vệ, giữ gìn và theo đuổi:

Đó là những kiến thức vô tận em luôn phải học hỏi và phát triển nó.

+ Những điều định hướng, chi phối mọi hành động của em:

Đó là những ước muốn của bản thân.

+ Những phẩm chất mà em đã có:

Sự chăm chỉ và ham thích học hỏi những điều mình chưa biết.

- Đối chiếu sự nhận xét của mọi người với tự nhận thức về giá trị của bản thân để khẳng định những giá trị của em:

+ Giá trị của em là sự trung thực chăm chỉ và ham học hỏi

- Em tự hào về những giá trị nào của bản thân?

+ Em rất tự hào vì mình có đức tính chăm chỉ điều đó sẽ giúp em thực hiện được mọi mục tiêu mà mình mong muốn. 

Câu 3

Nêu suy nghĩ của em đối với quan điểm “Mỗi người có những giá trị chung và giá trị riêng cần được tôn trọng” bằng cách viết ra ý kiến của mình. 

Phương pháp giải:

Em tự liên hệ bản thân và hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

Em đồng ý với quan điểm này vì mỗi người sẽ có một tính cách, đức tính riêng cho nên chúng ta cần phải tôn trọng những giá trị đó. Không nên áp đặt suy nghĩ của bản thân cho người khác như vậy là không tôn trọng họ. 

Câu 4

Hãy ghi lại hành động, việc làm thể hiện những giá trị của em trong cuộc sống hằng ngày. 

Phương pháp giải:

Em tự liên hệ bản thân và hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

- Hằng ngày em chăm chỉ đến trường học tập.

- Sau giờ học em thường lên thư viện đọc thêm sách báo để mở rộng kiến thức.

- Sau giờ học em luôn giúp đỡ cha mẹ làm việc nhà

- Em luôn trung thực, thẳng thắn, thân thiện với mọi người.

Loigiaihay.com

  • Bài 3. Sở thích và khả năng của em SBT Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 - Kết nối tri thức

    Những ý kiến nào dưới đây phù hợp với suy nghĩ của em về sở thích. Đánh dấu X vào ô trống ở những phương án em chọn. Em hãy hỏi người thân trong gia đình và những người sống xung quanh em xem em đã thể hiện những sở thích nào. Trong đó sở thích nào không lành mạnh. Đối chiếu, phân tích nhận xét của mọi người với tự nhận thức về ý thức của bản thân để khẳng định những sở thích của em. Nêu những việc, nhữg hoạt động trong cuộc sống hằng ngày ở nhà và ở trường mà em luôn tự tin khi thực hiện và hoà

  • Bài 2. Đức tính đặc trưng của em SBT Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 - Kết nối tri thức

    Những phương án nào dưới đây phù hợp với suy nghĩ của em khi xác định đức tính đặc trưng của một người. Phỏng vấn người thân trong gia đình và những người xung quanh về đức tính đặc trưng của em. Viết ra những đức tính đặc trưng của em và những điều em thích, tự hào về các đức tính đặc trưng của mình.Ghi lại và chia sẻ với bạn. Những đức tính em đang rèn luyện trong cuộc sống hằng ngày. Cảm nhận của em khi rèn luyện những đức tính đó.

  • Bài 1. Em đã lớn hơn SBT Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 - Kết nối tri thức

    Em hãy nhờ người thân trong gia đình, và một vài người bạn hàng xóm nhận xét về những thay đổi về hình dáng bên ngoài của em so với khi còn là học sinh tiểu học. Nêu những thay đổi tích cực của bản thân em trong môi trường trung học cơ sở.Ghi lại và chia sẻ với bạn, người thân. Những thay đổi tích cực của em trong cuộc sống hằng ngày. Cảm xúc của em khi được thực hiện những thay đổi đó.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close