Bài 3. Giao tiếp phù hợp SBT Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 - Kết nối tri thức

Nêu những điều em đã thực hiện được trong các tình huống giao tiếp hằng ngày. Đánh dấu X vào ô trống ở những phương án em chọn. Xác định những điều em nên và không nên thực hiện khi giao tiếp với. Lựa chọn cách xử lí tình huống phù hợp. Hãy viết ra một tình huống em đã thể hiện khi giao tiếp mà em thích nhất. Em đã thay đổi cách nói như thế nào để người khác không bị tổn thương. Em đã thay đổi cách nói như thế nào để động viên, khích lệ người khác.

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 6 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - KHTN...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nêu những điều em đã thực hiện được trong các tình huống giao tiếp hằng ngày

(Đánh dấu X vào ô trống ở những phương án em chọn)

Phương pháp giải:

Em tự liên hệ bản thân và hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Xác định những điều em nên và không nên thực hiện khi giao tiếp với

- Người lớn:

+ Nên:

+ Không nên:

- Ông bà, cha mẹ:

+ Nên:

+ Không nên:

- Thầy, cô giáo:

+ Nên:

+ Không nên:

- Bạn bè:

+ Nên:

+ Không nên:

- Em nhỏ:

+ Nên:

+ Không nên:

Phương pháp giải:

Em tự liên hệ bản thân và hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

- Người lớn:

+ Nên: Tôn trọng và lễ phép

+ Không nên: Ăn nói trống không

- Ông bà, cha mẹ:

+ Nên: Tôn trọng, lễ phép, vâng lời

+ Không nên:Vô lễ, ăn nói trống không

- Thầy, cô giáo:

+ Nên: Tôn trọng, vâng lời thầy cô

+ Không nên: Không tôn trọng, không vâng lời thầy cô

- Bạn bè:

+ Nên: Hòa đồng, vui vẻ, thân thiện

+ Không nên: Nói xấu, gây gổ đánh nhau

- Em nhỏ:

+ Nên: Ân cần, dịu dàng, nhường nhịn các em

+ Không nên: Bắt nạt, trêu chọc các em 

Câu 3

Lựa chọn cách xử lí tình huống phù hợp:

(Đánh dấu X vào ô trống ở những phương án em chọn) 

Phương pháp giải:

Em tự liên hệ bản thân và hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

Câu 4

Hãy viết ra một tình huống em đã thể hiện khi giao tiếp mà em thích nhất: 

Phương pháp giải:

Em tự liên hệ bản thân và hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

Em đã chào thầy cô khi gặp thầy cô ở hành lang mặc dù thầy cô không dạy lớp em. 

Câu 5

Em đã thay đổi cách nói như thế nào để người khác không bị tổn thương? 

Phương pháp giải:

Em tự liên hệ bản thân và hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

Em đã nhẹ nhàng, không trách mắng khi bạn Hoàng lỡ đạp vào chân em. 

Câu 6

Em đã thay đổi cách nói như thế nào để động viên, khích lệ người khác? 

Phương pháp giải:

Em tự liên hệ bản thân và hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

Em đã ân cần, dịu dàng, chia sẻ cùng bạn Minh khi bạn gặp chuyện buồn.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close