Bài 3.5 trang 10 SBT Vật lí 6

Giải bài 3.5 trang 10 sách bài tập vật lí 6. Các kết quả đo thể tích trong hai bản báo cáo kết quả thực hành được ghi như sau:

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Các kết quả đo thể tích trong hai bản báo cáo kết quả thực hành được ghi như sau:

a)  \({V_1} = 15,4c{m^3}\).   b) \({V_2} = 15,5c{m^3}\).

Hãy cho biết độ chia nhỏ nhất của bình chia độ dùng trong mỗi bài thực hành. Biết rằng, trong phòng thí nghiệm chỉ có các bình chia độ có ĐCNN là \(0,1c{m^3}\), \(0,2c{m^3}\) và \(0,5c{m^3}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng lí thuyết về ĐCNN và cách viết kết quả đo.

Lời giải chi tiết

Kết quả đo thể tích trong hai bản báo cáo kết quả thực hành là:

a)  \({V_1} = 15,4c{m^3}\) thì ĐCNN là \(0,2c{m^3}\) hoặc \(0,1c{m^3}\) vì \(0,4 cm^3\) chia hết cho \(0,2cm^3\) hoặc \(0,1cm^3\).

b)  \({V_2} = 15,5c{m^3}\) thì ĐCNN là \(0,5c{m^3}\) hoặc \(0,1c{m^3}\) vì \(0,5 cm^3\) chia hết cho \(0,1cm^3\) hoặc \(0,5cm^3\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 3. Đo thể tích chất lỏng
 • Bài 3.6 trang 10 SBT Vật lí 6

  Bài 3.6 trang 10 SBT Vật lí 6

  Giải bài 3.6 trang 10 sách bài tập vật lí 6. Hãy kể tên những dụng cụ đo thể tích chất lỏng mà em biết. Những dụng cụ đó thường được dùng ở đâu?

 • Bài 3.7 trang 10 SBT Vật lí 6

  Bài 3.7 trang 10 SBT Vật lí 6

  Giải bài 3.7 trang 10 sách bài tập vật lí 6. Hãy dùng dụng cụ đo thể tích mà em có để đo dung tích (sức chứa) của một đồ dùng đựng nước trong gia đình em.

 • Bài 3.8 trang 11 SBT Vật lí 6

  Bài 3.8 trang 11 SBT Vật lí 6

  Giải bài 3.8 trang 11 sách bài tập vật lí 6. Câu nào sau đây là đúng nhất? Nếu trên can nhựa chỉ thấy ghi 3 lít, thì có nghĩa là

 • Bài 3.9 trang 11 SBT Vật lí 6

  Bài 3.9 trang 11 SBT Vật lí 6

  Giải bài 3.9 trang 11 sách bài tập vật lí 6. Một học sinh dùng bình chia độ vẽ ở hình 3.3 để đo thể tích chất lỏng. Kết quả đo nào sau đây được ghi đúng

Gửi bài tập - Có ngay lời giải