Bài 3.5 trang 10 SBT Vật lí 6

Giải bài 3.5 trang 10 sách bài tập vật lí 6. Các kết quả đo thể tích trong hai bản báo cáo kết quả thực hành được ghi như sau:

Quảng cáo

Đề bài

Các kết quả đo thể tích trong hai bản báo cáo kết quả thực hành được ghi như sau:

a)  \({V_1} = 15,4c{m^3}\).   b) \({V_2} = 15,5c{m^3}\).

Hãy cho biết độ chia nhỏ nhất của bình chia độ dùng trong mỗi bài thực hành. Biết rằng, trong phòng thí nghiệm chỉ có các bình chia độ có ĐCNN là \(0,1c{m^3}\), \(0,2c{m^3}\) và \(0,5c{m^3}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng lí thuyết về ĐCNN và cách viết kết quả đo.

Lời giải chi tiết

Kết quả đo thể tích trong hai bản báo cáo kết quả thực hành là:

a)  \({V_1} = 15,4c{m^3}\) thì ĐCNN là \(0,2c{m^3}\) hoặc \(0,1c{m^3}\) vì \(0,4 cm^3\) chia hết cho \(0,2cm^3\) hoặc \(0,1cm^3\).

b)  \({V_2} = 15,5c{m^3}\) thì ĐCNN là \(0,5c{m^3}\) hoặc \(0,1c{m^3}\) vì \(0,5 cm^3\) chia hết cho \(0,1cm^3\) hoặc \(0,5cm^3\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 3. Đo thể tích chất lỏng
Gửi bài