Bài 3.4 trang 10 SBT Vật lí 6

Giải bài 3.4 trang 10 sách bài tập vật lí 6. Người ta đã đo thể tích chất lỏng bằng bình chia độ có ĐCNN 0,5cm3.

Quảng cáo

Đề bài

Người ta đã đo thể tích chất lỏng bằng bình chia độ có ĐCNN \(0,5c{m^3}\). Hãy chỉ ra cách ghi kết quả đúng trong những trường hợp dưới đây:

A. \({V} = 20,2c{m^3}\).      B. \({V} = 20,50c{m^3}\).

C. \({V} = 20,5c{m^3}\).      D. \({V} = 20c{m^3}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng lí thuyết về viết kết quả đo

Lời giải chi tiết

Vì ĐCNN của bình chia độ là \(0,5cm^3\) nên kết quả đo được phải có tận cùng là 0 hoặc 5 và phải có một chữ số thập phân sau dấu phẩy nên đáp án C là đáp án chính xác nhất.

Chọn C.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 3. Đo thể tích chất lỏng
Gửi bài tập - Có ngay lời giải