Giải bài 33.3 trang 54 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống.

a) Nêu tên các thành phần cấu tạo của một nấm quả trong Hình 33.1. b) Vẽ hình một nấm quả em đã quan sát và chú thích các thành phần cấu tạo có trong mẫu vật đó.

Quảng cáo

Đề bài

33.3. 

a) Nêu tên các thành phần cấu tạo của một nấm quả trong Hình 33.1.

b) Vẽ hình một nấm quả em đã quan sát và chú thích các thành phần cấu tạo có trong mẫu vật đó.


Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát và điền thông tin

Lời giải chi tiết

a) 1) mũ nấm; 2) vẩy nấm; 3) phiến nấm; 4) Cổ nấm; 5) cuống nấm; 6) Bao gốc; 7) sợi nấm

b) học sinh tự vẽ hình.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close