Giải bài 3.32 trang 45 sách bài tập toán 8 - Kết nối tri thức với cuộc sống

n – giác gọi là n – giác đều nếu tất cả các cạnh của nó bằng nhau và tất cả các góc của nó bằng nhau.

Đã có lời giải SGK Toán lớp 9 - Kết nối tri thức (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Quảng cáo

Đề bài

n – giác gọi là n – giác đều nếu tất cả các cạnh của nó bằng nhau và tất cả các góc của nó bằng nhau.

a) Tính số đo mỗi góc của một n – giác đều.

b) Tứ giác đều là hình gì?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Sử dụng kiến thức tổng các góc của n – giác để tính: \(\left( {n - 2} \right){.180^0}\)

b) Tứ giác đều là hình vuông.

Lời giải chi tiết

a) Theo kết quả phần a, bài 3.31 sách BT toán 8 tập 1 trang 45, tổng số đo các góc của n – giác là: \(\left( {n - 2} \right){.180^0}\).

Mà n – giác đều có n góc bằng nhau nên số đo mỗi góc của n – giác đều là: \(\frac{{n - 2}}{n}{.180^0}\).

b) Tứ giác đều là hình vuông.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close