Bài 3.2 trang 10 SBT Vật lí 6

Giải bài 3.2 trang 10 sách bài tập vật lí 6. Bình chia độ ở hình 3.1 có GHĐ và ĐCNN là

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Bình chia độ ở hình 3.1 có GHĐ và ĐCNN là:

A. \(100c{m^3}\) và \(10c{m^3}\).

B. \(100c{m^3}\) và \(5c{m^3}\).

C. \(100c{m^3}\) và \(2c{m^3}\).

D. \(100c{m^3}\) và \(1c{m^3}\).

Hãy chọn câu trả lời đúng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vận dụng kiến thức về GHĐ và ĐCNN

Lời giải chi tiết

Giới hạn đo (GHĐ) của bình chia độ là số lớn nhất ghi trên bình

Độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của bình chia độ là độ dài giữa hai vạch chia liên tiếp trên bình

Bình chia độ ở hình 3.1 có GHĐ \(100c{m^3}\) và ĐCNN là: \(2c{m^3}\).

Chọn C

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 3. Đo thể tích chất lỏng
 • Bài 3.3 trang 10 SBT Vật lí 6

  Bài 3.3 trang 10 SBT Vật lí 6

  Giải bài 3.3 trang 10 sách bài tập vật lí 6. Hãy xác định GHĐ và ĐCNN của các bình chia độ ở hình 3.2.(SGK)

 • Bài 3.4 trang 10 SBT Vật lí 6

  Bài 3.4 trang 10 SBT Vật lí 6

  Giải bài 3.4 trang 10 sách bài tập vật lí 6. Người ta đã đo thể tích chất lỏng bằng bình chia độ có ĐCNN 0,5cm3.

 • Bài 3.5 trang 10 SBT Vật lí 6

  Bài 3.5 trang 10 SBT Vật lí 6

  Giải bài 3.5 trang 10 sách bài tập vật lí 6. Các kết quả đo thể tích trong hai bản báo cáo kết quả thực hành được ghi như sau:

 • Bài 3.6 trang 10 SBT Vật lí 6

  Bài 3.6 trang 10 SBT Vật lí 6

  Giải bài 3.6 trang 10 sách bài tập vật lí 6. Hãy kể tên những dụng cụ đo thể tích chất lỏng mà em biết. Những dụng cụ đó thường được dùng ở đâu?

Gửi bài tập - Có ngay lời giải