Bài 3.11 trang 11 SBT Vật lí 6

Giải bài 3.11 trang 11 sách bài tập vật lí 6. Ba bạn Bắc, Trung, Nam dùng các bình chia độ khác nhau để đo cùng một lượng chất lỏng. Kết quả đo được ghi đúng như sau

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Ba bạn Bắc, Trung, Nam dùng các bình chia độ khác nhau để đo cùng một lượng chất lỏng. Kết quả đo được ghi đúng như sau:

Bạn Bắc: \(V = 63c{m^3}\);

Bạn Trung: \(V = 62,7c{m^3}\);

Bạn Nam: \(V = 62,5c{m^3}\).

Hãy xác định ĐCNN của các bình chia độ đã được dùng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vận dụng kiến thức về độ chia nhỏ nhất và cách ghi kết quả đo

Lời giải chi tiết

Bạn Bắc: \(V = 63c{m^3}\)=> ĐCNN của bình này là \(1c{m^3}\)

Bạn Trung: \(V = 62,7c{m^3}\)=> ĐCNN của bình này là \(0,1c{m^3}\)

Bạn Nam: \(V = 62,5c{m^3}\)=> ĐCNN của bình này là \(0,5c{m^3}\)

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 3. Đo thể tích chất lỏng
 • Bài 3.12 trang 11 SBT Vật lí 6

  Bài 3.12 trang 11 SBT Vật lí 6

  Giải bài 3.12 trang 11 sách bài tập vật lí 6. Người ta muốn chứa 20 lít nước bằng các can nhỏ có ghi 1,5 lít

 • Bài 3.13 trang 11 SBT Vật lí 6

  Bài 3.13 trang 11 SBT Vật lí 6

  Giải bài 3.13 trang 11 sách bài tập vật lí 6. Có ba chiếc can, can thứ nhất ghi 10 lít và chứa 10 lít nước, can thứ hai ghi 8 lít, can thứ ba ghi 5 lít.

 • Bài 3.10 trang 11 SBT Vật lí 6

  Bài 3.10 trang 11 SBT Vật lí 6

  Giải bài 3.10 trang 11 sách bài tập vật lí 6. Đọc giá trị của thể tích nước chứa trong bình (H.3.4) theo cách nào sau đây là đúng?

 • Bài 3.9 trang 11 SBT Vật lí 6

  Bài 3.9 trang 11 SBT Vật lí 6

  Giải bài 3.9 trang 11 sách bài tập vật lí 6. Một học sinh dùng bình chia độ vẽ ở hình 3.3 để đo thể tích chất lỏng. Kết quả đo nào sau đây được ghi đúng

Gửi bài tập - Có ngay lời giải