Bài 3.10 trang 11 SBT Vật lí 6

Giải bài 3.10 trang 11 sách bài tập vật lí 6. Đọc giá trị của thể tích nước chứa trong bình (H.3.4) theo cách nào sau đây là đúng?

Quảng cáo

Đề bài

Đọc giá trị của thể tích nước chứa trong bình (H.3.4) theo cách nào sau đây là đúng?

A. Đặt mắt ngang theo mức a.

B. Đặt mắt ngang theo mức b.

C. Đặt mắt ngang theo mức nằm giữa a và b.

D. Lấy trung bình cộng của các giá trị đọc ngang theo mức a và mức b.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vận dụng kiến thức đọc kết quả đo

Lời giải chi tiết

Ta chưa xác định được chính xác mực chất lỏng tại a hay b nên ta đọc giá trị tại a và đọc giá trị tại b, hai lần đọc sẽ cho 2 kết quả khác nhau. Vì vậy ta lấy trung bình cộng của các giá trị đọc ngang theo mức a và mức b.

Chọn D

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 3. Đo thể tích chất lỏng
Gửi bài