Bài 3.1 trang 10 SBT Vật lí 6

Giải bài 3.1 trang 10 sách bài tập vật lí 6.Hãy chọn bình chia độ phù hợp nhất trong các bình chia độ dưới đây để đo thể tích của một lượng chất lỏng còn gần đầy chai 0,5l

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Hãy chọn bình chia độ phù hợp nhất trong các bình chia độ dưới đây để đo thể tích của một lượng chất lỏng còn gần đầy chai \(0,5l\):

A. Bình \(1000ml\) có vạch chia tới \(10ml\).

B. Bình \(500ml\) có vạch chia tới \(2ml\).

C. Bình \(100ml\) có vạch chia tới \(1 ml\).

D. Bình \(500ml\) có vạch chia tới \(5ml\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng lí thuyết GHĐ và ĐCNN để chọn dụng cụ đo thích hợp.

Lời giải chi tiết

Để đo thể tích của một lượng chất lỏng còn gần đầy chai \(0,5l\) thì ta dùng bình \(500ml\) có vạch chia tới \(2ml\) là bình chia độ phù hợp nhất trong các bình chia độ trên.

Chọn B

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 3. Đo thể tích chất lỏng
 • Bài 3.2 trang 10 SBT Vật lí 6

  Bài 3.2 trang 10 SBT Vật lí 6

  Giải bài 3.2 trang 10 sách bài tập vật lí 6. Bình chia độ ở hình 3.1 có GHĐ và ĐCNN là

 • Bài 3.3 trang 10 SBT Vật lí 6

  Bài 3.3 trang 10 SBT Vật lí 6

  Giải bài 3.3 trang 10 sách bài tập vật lí 6. Hãy xác định GHĐ và ĐCNN của các bình chia độ ở hình 3.2.(SGK)

 • Bài 3.4 trang 10 SBT Vật lí 6

  Bài 3.4 trang 10 SBT Vật lí 6

  Giải bài 3.4 trang 10 sách bài tập vật lí 6. Người ta đã đo thể tích chất lỏng bằng bình chia độ có ĐCNN 0,5cm3.

 • Bài 3.5 trang 10 SBT Vật lí 6

  Bài 3.5 trang 10 SBT Vật lí 6

  Giải bài 3.5 trang 10 sách bài tập vật lí 6. Các kết quả đo thể tích trong hai bản báo cáo kết quả thực hành được ghi như sau:

Gửi bài tập - Có ngay lời giải