Bài 3 trang 98 SBT sử 11

Giải bài 3 trang 98 sách bài tập Lịch sử 11. Giải thích các khái niệm; Điền các hoạt động của Trương Định

Quảng cáo

Đề bài

1. Giải thích các khái niệm:

- Văn thân:   

- Sĩ phu:

2. Điền các hoạt động của Trương Định cho phù hợp với mốc thời gian ở bảng sau:
 

Thời gian

Hoạt động chính

Trước năm 1850

Từ Quảng Ngãi theo cha là Lãnh binh Trương Cầm vào Nam Kì.

Từ năm 1850 đến năm 1858

 

Năm 1859

 

Tháng 3 - 1860

 

Tháng 2 - 1861

 

Từ tháng 7 - 1862 đến giữa tháng 8 - 1864

 

Ngày 20 - 8 - 1864

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục III. Cuộc kháng chiến của nhân dân Nam Kì sau hiệp ước 1862

Lời giải chi tiết

1. Các khái niệm:

- Văn thân: Là những người có tri thức nhưng không ham công danh bổng lộc, chỉ ở quê nhà sống một cuộc sống an nhàn.

- Sĩ phu: Là một tầng lớp tri thức thời phong kiến có tài và được ăn bổng lộc của triều đình. Vì dân vì nước góp công sức vào xây dựng đất nước.

2. Các hoạt động của Trương Định:

Thời gian

Hoạt động chính

Trước năm 1850

Từ Quảng Ngãi theo cha là Lãnh binh Trương Cầm vào Nam Kì.

Từ năm 1850 đến năm 1858

Hưởng ứng chính sách khẩn hoang của tướng Nguyễn Tri Phương, Trương Định xuất tiền ra chiêu mộ dân nghèo lập đồn điền ở Gia Thuận.

Năm 1859

Trương Định đưa đội quân đồn điền của mình về sát cánh cùng quan triều đình.

Tháng 3 - 1860

Nguyễn Tri Phương được điều vào Gia Định -> Trương Định chủ động đem quân phối hợp đánh địch.

Tháng 2 - 1861

Pháp tấn công Gia Định lần thứ hai, Trương Định đem quân phối hợp với binh của tướng Nguyễn Tri Phương phòng giữ chiến tuyến Chí Hòa.

Từ tháng 7 - 1862 đến giữa tháng 8 - 1864

Tiếp tục kháng chiến sau hiệp ước 1862.

Ngày 20 - 8 - 1864

Trương Định hy sinh. Khởi nghĩa kết thúc.

 

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài