Giải bài 3 trang 66 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Tải về

Dựa vào hình 20.3 và bảng thông tin trong SGK, em hãy nêu một số đặc điểm của các đới thiên nhiên trên thế giới và kể tên các châu lục thuộc đới thiên nhiên đó.

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào hình 20.3 và bảng thông tin trong SGK, em hãy nêu một số đặc điểm của các đới thiên nhiên trên thế giới và kể tên các châu lục thuộc đới thiên nhiên đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào hình 20.3 và kiến thức đã học về các đới thiên nhiên trên thế giới.

Hình 20.3. Các đới thiên nhiên trên thế giới

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Tải về

Quảng cáo
close