Bài 3 trang 48 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 3 trang 48 tập bản đồ Sử 12. Dựa vào lược đồ, nêu nhật xét về hình thái chiến trường Đông Dương 1953 – 1954

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào lược đồ, nêu nhật xét về hình thái chiến trường Đông Dương 1953 – 1954.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Cuộc tiến công chiến lược đông – xuân 1953 – 1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ 1954

Lời giải chi tiết

Hình thái chiến trường Đông Dương 1953 – 1954:

- Địch từ tập chung một nơi ở Đồng bằng Bắc Bộ phải phân tán thành 5 nơi: Điện Biên Phủ, Plâyku, Luông Phabang-Mường Sài, Đồng bằng Bắc Bộ, Xênô, kế hoạch Nava bước đầu bị phá sản.

- Vùng giải phóng của ta ngày càng được mở rộng, vùng chiếm đóng của địch bị thu hẹp.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài