Bài 1 trang 48 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 1 trang 48 tập bản đồ Sử 12. Dựa vào nội dung SGK, hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý đúng

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào nội dung SGK, hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý đúng về: 5 địa điểm Pháp phải phân tán quân ra để chiếm giữ.

A. Điện Biên Phủ, Pleiku, Luông Phabang – Mường Sài, Đồng bằng Bắc Bộ, Xênô.

B. Pleiku, Đồng bằng Bắc Bộ, Điện Biên Phủ, Xênô, Hòa Bình.

C. Luông Phabang, Xênô, Đồng bằng Bắc Bộ, Lai Châu, Pleiku.

D. Điện Biên Phủ, Đồng bằng Bắc Bộ, Xênô, Tây Nguyên, Luông Phabang – Mường Sài.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Cuộc tiến công chiến lược đông – xuân 1953 – 1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ 1954

Lời giải chi tiết

5 địa điểm Pháp phải phân tán quân ra để chiếm giữ: Điện Biên Phủ, Pleiku, Luông Phabang – Mường Sài, Đồng bằng Bắc Bộ, Xênô.

Chọn: A

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài