Bài 3 trang 46 tập bản đồ Lịch sử 8

Giải bài 3 trang 46 tập bản đồ Sử 8. Hãy cho biết đây là công trình kiến trúc nào? Ở đâu? Thời gian hoàn thành công trình?

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát bức ảnh (hình 4) em hãy cho biết đây là công trình kiến trúc nào? Ở đâu? Thời gian hoàn thành công trình?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát bức ảnh và kiến thức đã học để trả lời

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close