Bài 1 trang 45 tập bản đồ Lịch sử 8

Giải bài 1 trang 45 tập bản đồ Sử 8. Em hãy ghi tên và thời gian chụp của bức ảnh vào chỗ chấm

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào kiến thức đã học em hãy:

+) Ghi tên và thời gian chụp của bức ảnh vào chỗ chấm (….) ở hình 1

+) Bức ảnh trên phản ánh điều gì?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào kiến thức đã học để trả lời

Lời giải chi tiết

Bức tranh phản ánh: - Tác động hai mặt của chính sách khai thác thuộc địa của Pháp đối với Việt Nam.

Bên cạnh mặt tiêu cực: nền kinh tế Việt Nam lệ thuộc chặt chẽ vào thực dân Pháp. Còn có những tác động tích cực như: kinh tế TBCN du nhập vào Việt Nam, bộ mặt thành thị có nhiều thay đổi.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close