Bài 2 trang 45 tập bản đồ Lịch sử 8

Giải bài 2 trang 45 tập bản đồ Sử 8. Em hãy cho biết: hai bức ảnh phản ánh điều gì? ở đâu? Thời gian nào?

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hai bức ảnh dưới đây (hình 2,3) em hãy cho biết: hai bức ảnh phản ánh điều gì? ở đâu? Thời gian nào? (hãy ghi câu trả lời vào dưới mỗi bức ảnh).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hai bức ảnh  và nội dung kiến thức đã học để trả lời

Lời giải chi tiết

Hai bức ảnh trên phản ánh đời sống khổ cực của người nông dân và công nhân Việt Nam trong thời kì Pháp thuộc.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close